กิจกรรมภายในรีสอร์ท

Phurua Route21 (ภูเรือรู้ท21)

ภูเรือรู้ท21 เป็นส่วนหนึ่งในภูเรือบุษบารีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณมุมซ้ายสุดของรีสอร์ท เป็นส่วนที่อยู่หัวมุมและเนิน โดยเรามีความตั้งใจให้เป็นจุดพักรถ พักคน สำหรับนักท่องเที่ยวผ่านไปมาได้แวะพักรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ก๋วยเตี๋ยว สเต็ก กาแฟสด ร้านขายของที่ระลึก ของฝาก เป็นจุดชมวิว จุดถ่ายรูป มีของเก่าของโบราณ รถเก่า ให้ชมฟรี และมีสวนกล้วยไม้และสับปะรดสีให้เลือกชมเลือกซื้อมากมาย เหมาะสำหรับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ได้เลือกพักผ่อนเต็มที่ มีทั้งโซฟานุ่มสบาย และแบบแคร่ขันโตก ให้ลูกค้าเลือกนั่งพักผ่อน รวมถึงที่นั่งชมวิวชั้นบนหลังคารถบัส ให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขา ในบรรยากาศสโลว์ไลฟ์พร้อมฟังเพลงยุค90

ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงเยี่ยงพ่อ

เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับหน่วยงานต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานเรื่องการปลูกพืชผัก organic เนื่องด้วยโรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท แอนด์ สปา เป็น Green resort and Eco hotel จึงได้สร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์พอเพียงเยี่ยงพ่อขึ้น เพื่อให้ท่านผู้ที่สนใจได้มาชม และศึกษาดูงานการทำเกษตรอินทรีย์ การปลูกพืชผักorganic โดยไม่ใช้สารเคมี ใช้ฮอร์โมนจากสิ่งเหลือใช้ ใช้น้ำหมักชีวภาพในการไล่ศัตรูพืช มีเรือนกล้วยไม้ เชิญท่านที่สนใจแวะมาพักรถ ชมสวนกล้วยไม้และซื้อผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ

ร้านค้า OTOP

นอกจากในพื้นที่รีสอร์ทจะมีพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางและมีห้องน้ำสะอาดจำนวนหล ายห้องไว้คอยบริการแล้ว โรงแรมภูเรือบุษบารีสอร์ท ยังมีร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก สินค้าพื้นเมืองและสินค้าOTOP ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากให้กับคนที่ท่านรักอีกด้วย

นวดแผนไทย

สำหรับท่านที่รู้สึกปวดเมื่อย ล้าจากการเดินทาง เรามีบริการนวดตัว นวดเท้า โดยแพทย์แผนไทยไว้คอยบริการ เปิดบริการตั้งแต่ 10: 00-21:00 น.